O Firmie

FIRMA BHP EFEKT zajmuje się podstawowymi problemami bezpieczeństwa i ppoż w zakładach pracy.


Podstawą naszego działania jest art. 237¹1 KODEKSY PRACY, który brzmi:
 

Art. 237¹§ 1. 
Pracodawca zatrudniający więcej niż 10 pracowników, z zastrzeżeniem § 2 i 3, tworzy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy, zwaną dalej „służbą bhp”, pełniącą funkcje doradcze i kontrolne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
§ 2. Pracodawca zatrudniający nie więcej niż 50 pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Specjalizujemy się w obsłudze różnych podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa drogowego i kubaturowego. Obsługujemy także firmy o działalności typowo biurowej. Naszym klientom proponujemy proste i skuteczne rozwiązania z zakresu BHP i PPOŻ opierając się w swojej działalności przede wszystkim
o stanowione prawo a w szczególności: Kodeks Pracy i podstawowe rozporządzenia w zakresie bhp.

Posiadamy wymagane kwalifikacje do wykonywania swoich funkcji, które określone są szczegółowo w rozporządzeniu Rady Ministrów z 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy
(Dz.U. nr 109, poz. 704 z późn. zm.).

Ponadto legitymujemy się uprawnieniami do:
– tworzenia planów BioZ (bezpieczeństwa i ochrony zdrowia),
– sprawowanie funkcji Inspektora ochrony przeciwpożarowej.

Cały czas podnosimy swoje kwalifikacje uczestnicząc w różnych szkoleniach i targach w zakresie BHP i PPOŻ.

Pomogliśmy wielu firmom w podniesieniu standardów bezpieczeństwa. Przeprowadziliśmy setki szkoleń i postępowań powypadkowych. Obsługa wielu branż na rynku spowodowała, że posiadamy duże doświadczenie w rozwiązywaniu wszelkich problemów natury bhp.